ŠJ Tupolevova

Školní jídelna: Tupolevova

Adresa: Dobratická 525, Praha 9 – Letňany

Vedoucí: Rozita Kalfařová

Kontakt:

 • e-mail: tupolevova@jidelny-letnany.cz
 • tel.: (+420) 283 922 533

Úřední hodiny:

 • Pondělí – od 7:30 do 8:00; od 11:30 do 13:30
 • Úterý – od 7:30 do 8:00
 • Středa – od 7:30 do 8:00
 • Čtvrtek – od 7:30 do 8:00; od 11:30 do 13:30
 • Pátek – od 7:30 do 8:00

Provozní doba:

 • Pondělí až pátek od 11:00 do 14:00 (cizí strávníci od 11:15 do 11:30)
 • v době výdeje cizím strávníkům mohou rodiče 1. den nemoci vyzvednout dítěti jídlo do jídlonosiče, v dalších dnech nemoci již není možné vyzvednou jídlo do jídlonosiče (dle platných předpisů, již není nárok na příspěvek na stravování)

Zajišťuje stravování pro:

 • ZŠ Tupolevova
 • MŠ Havířovská

Bankovní spojení:

 • číslo bankovního účtu 060011-2093964309/0800
 • při zadávání plateb věnujte zvýšenou pozornost číslu bankovního účtu a variabilnímu symbolu
 • při chybně zadaném účtu (chybějící předčíslí nebo účet jiné školní jídelny), či variabilním symbolu (špatně uvedený, neuvedený), nedojde ke spárování a budete vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali
 • při chybně zaslané platbě (špatný variabilní symbol, účet jiné školní jídelny,…), kontaktujte vedoucí školní jídelny pro řešení nastalé situace