ŠJ Fryčovická

Školní jídelna: Fryčovická

Adresa: Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany

Vedoucí: Martina Gyöngyös Zachovalová

Kontakt:

 • e-mail: frycovicka@jidelny-letnany.cz
 • tel.: (+420) 286 921 120

Úřední hodiny:

 • Úterý – od 8:00  do 8:45; od 11:30 do 12:30
 • Čtvrtek – od 8:00  do 8:45; od 11:30 do 12:30

Provozní doba:

 • Pondělí až pátek od 11:30 do 14:00 (cizí strávníci od 11:30 do 11:45)
 • v době výdeje cizím strávníkům mohou rodiče 1. den nemoci vyzvednout dítěti jídlo do jídlonosiče, v dalších dnech nemoci již není možné vyzvednou jídlo do jídlonosiče (dle platných předpisů, již není nárok na příspěvek na stravování)

Zajišťuje stravování pro:

 • ZŠ Fryčovická
 • MŠ Malkovského

Bankovní spojení:

 • číslo bankovního účtu 030015-2093964309/0800
 • při zadávání plateb věnujte zvýšenou pozornost číslu bankovního účtu a variabilnímu symbolu
 • při chybně zadaném účtu (chybějící předčíslí nebo účet jiné školní jídelny), či variabilním symbolu (špatně uvedený, neuvedený), nedojde ke spárování a budete vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali
 • při chybně zaslané platbě (špatný variabilní symbol, účet jiné školní jídelny,…), kontaktujte vedoucí školní jídelny pro řešení nastalé situace