Přihlásit/odhlásit oběd

Webový přístup na účet strávníka (přihlašování, odhlašování a změnám obědů, stav účtu,…):

 

ŠJ Fryčovická … ZDE

ŠJ Rychnovská … ZDE

ŠJ Tupolevova … ZDE

*

Pro přístup si připravte uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi od vedoucí školní jídelny.

*

Přihlašování, odhlašování a změny obědů

Přihlašování, odhlašování a změny obědů lze provést do 14. hodin dva dny předem (např. změny na středu lze provést nejpozději do 14. hodin v pondělí). V době prázdnin, ředitelského volna a v nenadálých situacích (např. pokud je nečekaně přerušen provoz škol z důvodu povodní, apod.) je oběd automaticky odhlášen, není-li stanoveno jinak.

*

Přímé přihlašování na účet strávníka

Doporučujeme strávníkům, aby si uložili webové stránky www.jidelna.cz, kde mohou přímo provádět operace na svém uživatelském účtu. Po přihlášení budete automaticky nasměrováni na Váš účet a školní jídelnu, není tedy nutné školní jídelnu vyhledávat v seznamu. Pro operace s uživatelským účtem (přihlášení, změny a odhlášení oběda, zjištění stavu účtu, …) není nutno vstupovat na stránky programu (www.jidelna.cz) přes stránky školní jídelny (119543.w43.wedos.ws).