Platby a bankovní účty

Cena stravného pro cizí (ostatní) strávníky

Cena stravného pro cizí (ostatní) strávníky činí 75 Kč za oběd (obsahuje: polévku, hlavní jídlo, doplněk – nápoj, salát,…).

Přehled cen stravného

(aktuálně platné pro školní rok 2014/2015) 

Ceny stravného: 1st.7 – 10 let 24,-Kč
2 st.11-14 let 25,- Kč
3 st.15 a více 27,- Kč (platí strávníci kterým již je 15 let nebo v daném roce dovrší 15 let.)
MŠ3- 7 let 38,-Kč (svačina, oběd, svačina)


Rozpis cen celodenní stravy v mateřských školkách 

Děti v mateřských školách ( 3 – 6 let, od 6 let)
Dopolední svačinka 8,- Kč
Oběd 22,-Kč
Odpolední svačinka 8,- Kč


Veškeré uvedené ceny jsou za strávníka (dle věku) na den. 

Informace k placení stravného

Podle podmínek Zařízení školního stravování v Letňanech se platby za obědy provádějí zálohově dopředu. Platí se do 20.dne v měsíci na měsíc následující. Odhlašováním vzniklé přeplatky se vyúčtovávají vždy ke konci školního a kalendářního roku, nebo na žádost strávníka kdykoliv jindy. Přeplatky vzniklé ke kalendářnímu nebo školnímu roku se u strávníků, kteří se stravují nadále, převedou jako záloha na následující měsíc a zbylá částka je poukázána na účet nebo vyplacena v hotovosti. 

Bankovní účty pro platby (dle školní jídelny)

Školní jídelna Fryčovická

Číslo bankovního účtu: 030015-2093964309/0800

Školní jídelna Tupolevova

Číslo bankovního účtu: 060011-2093964309/0800

Školní jídelna Rychnovská

Číslo bankovního účtu: 050016-2093964309/0800

Věnujte zvýšenou pozornost při zadávání bankovního účtu a variabilního symbolu! Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.