Jídelní lístek

Kliknutím na odkaz otevřete jídelní lístek:

ŠJ Fryčovická … ZDE

ŠJ Rychnovská … ZDE

ŠJ Tupolevova … ZDE

 

Kdo připravuje jídelní lístek?

Jídelní lístek pro vás připravuje hlavní kuchařka v součinnosti s vedoucí školní jídelny. Celý systém probíhá tak, že každý měsíc jedna provozovna připraví návrh jídelního lístku a poté ho předá zbývajícím provozům, které mohou návrh opřipomínkovat a na základě připomínek se sestaví konečná verze jídelního lístku.

Co vše musí být bráno v potaz při přípravě jídelního lístku?

Prvním kritériem při přípravě jídelního lístku je tzv. spotřební koš nebo přesněji Vyhláška č. 107/2008 Sb., tato vyhláška upravuje množství základních skupin surovin (brambory, maso, zelenina, …), které musí být součástí stravování.

Dále musí být přihlédnuto k technickým možnostem všech provozů, tedy aby byl dostatečný počet vybavení jako jsou například trouby. Tak jako doma nelze současně dělat několik věcí v jedné troubě, byť máme trouby větší :)

A samozřejmě také musí být přihlédnuto k pracnosti a časové náročnosti pokrmů, přestože s přípravou jídel se začíná již v 6 hodin ráno je denně příprava cca 600 porcí na každé provozovně (tedy celkem cca 1 800 porcí denně) časově náročnější než v domácích podmínkách. A v neposlední řadě se při přípravě jídelních lístků snažíme zohlednit přání strávníků a rodičů.