Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

 1. Úplný a oficiální název organizace

Zařízení školního stravování v Letňanech

 1. Důvod a způsob založení

Zařízení školního stravování v Letňanech s právní subjektivitou bylo zřízeno ke dni 1.1.2010.

 1. Organizační struktura

Organizační struktura ke stažení ZDE.

 1. Kontaktní spojení

Ředitelství

  • Adresa: Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany
  • Email: reditel@jidelny-letnany.cz
  • Telefon: 286 921 120

ŠJ Fryčovická

  • Adresa: Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany
  • Email: frycovicka@jidelny-letnany.cz
  • Telefon: 286 921 120

ŠJ Rychnovská

  • Adresa: Třinecká 350, Praha 9 – Letňany
  • Email: rychnovska@jidelny-letnany.cz
  • Telefon: 286 922 741

ŠJ Tupolevova

  • Adresa: Dobratická 525, Praha 9 – Letňany
  • Email: tupolevova@jidelny-letnany.cz
  • Telefon: 283 922 533
 1. Bankovní spojení

Číslo účtu:

- hlavní účet 2093964309/0800

- ŠJ Fryčovická 030015-2093964309/0800

- ŠJ Rychnovská 050016-2093964309/0800

- ŠJ Tupolevova 060011-2093964309/0800

 1. Identifikační číslo organizace (IČO)  a Daňové identifikační číslo (DIČ)

IČO: 290 11 647            DIČ: CZ29011647

 1. Rozpočet organizace

Rozpočet ke stažení zde.  Bude doplněn.

 1. Místo a způsob, jak získat informace

Informace lze získat:

 • osobně u ředitele organizace
 • telefonicky dotazem
 • podáním žádosti prostřednictvím emailové adresy reditel@jidelny-letnany.cz
 1. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

Písemné žádosti, stížnosti nebo jiný podnět lze podat v úředních hodinách v kanceláři školní jídelny, nebo prostřednictvím pošty nebo na emailovou adresu reditel@jidelny-letnany.cz . Ředitel organizace vyhotoví rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.

 1. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele organizace lze podat písemně ve stanovené lhůtě prostřednictvím organizace.

 1. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat

Veškeré používané formuláře jsou ke stažení zde.

 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

Zákony:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazební úhrad ke stažení ZDE.

 1. Výroční zprávy o poskytnutí informací

Výroční zprávy ke stažení 201020112012, 2013, 2014 a 2015.