Aktuality

LETNÍ PROVOZ

Přihláška:

- termín odevzdání: do 26. 06. 2017 v úředních hodinách

- místo odevzdání: v kanceláři vedoucí příslušné školní jídelny

Úhrada stravného:

- způsob úhrady: pouzev HOTOVOSTI (nelze hradit převodem a složenkou)

- termín úhrady: do 26. 06. 2017

- výše stravného: 38,- Kč za den

- poznámka: stravné v letním provozu je nevratné

Termíny provozu a příslušné školní jídelny:

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro nové strávníky

Termín přihlášení nových strávníků: první týden v září

Posílené úřední hodiny v prvním týdnu září (na všech provozovnách):

-          každý den od 7:45 do 11:30, od 12:00 do 13:30

Místo přihlášení: u vedoucí příslušné školní jídelny (viz. „kontakty“ zde)

Formulář přihlášky: ke stažení zde nebo k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny

Sebou přineste:

-          vyplněnou přihlášku

-          vratnou zálohu ve výši 120,- Kč na čip 

! První a druhý den v září je vydán oběd i dětem, které nejsou ještě přihlášené !

Upozornění: vzhledem k vyššímu počtu nových strávníků a administraci strávníků (zavedení do systému, nahrání čipu a vygenerování hesla k přihlášení přes internet)  může být delší čekací doba, proto prosíme rodiče o trpělivost a předem se omlouváme za případnou delší čekací dobu.

-

 Informace pro strávníky a rodiče

Trvalé příkazy

Prosíme strávníky (rodiče) aby na období letních prázdnin nezapomněli zastavit trvalé příkazy k platbě stravného.

Stav konta, přeplatky a nedoplatky

Stav konta (přeplatek, nedoplatek) Vám sdělí jednotlivá vedoucí školní jídelny, a to:

ŠJ Fryčovická – pí. Gyöngyös Zachovalová (tel.: 286 921 120)

ŠJ Rychnovská – pí. Hylasová (tel.: 286 922 741)

ŠJ Tupolevova – pí. Hrabánková (tel.: 283 922 533)

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost stavu Vašeho konta před začátkem letních prázdnin a případné nedoplatky prosím uhraďte do 15.6.2014 u vedoucí příslušné školní jídelny, nebo na bankovní účet Vaší školní jídelny.

Bankovní spojení

ŠJ Fryčovická:        30015-2093964309/0800

ŠJ Rychnovská:      50016-2093964309/0800

ŠJ Tupolevova:      60011-2093964309/0800

Přeplatky budou vyplaceny nejpozději do konce školního roku (tedy do 31.8.2014 – předpokládaný termín vyplacení do konce července 2014) bankovním převodem na číslo účtu, ze kterého byla obdržena poslední platba. Ostatní přeplatky (platba v hotovosti nebo složenkou) je možné osobně vyzvednout u vedoucí příslušné školní jídelny, pokud nebudou vyzvednuty dojde k jejich převodu na následující období, tj. září 2014.

Ukončení stravování

V případě ukončení stravování (strávník nepokračuje v ZŠ a MŠ) je nutné osobně vrátit čip v kanceláři příslušné vedoucí školní jídelny, kde Vám bude provedeno i konečné vyúčtování.

Pokud strávník neukončí stravování (nevrátí čip), má stále aktivní kartu a obědy se dále načítají a vzniká strávníkovi závazek vůči školní jídelně, který bude následně Zařízení školního stravování vymáhat, proto prosím nezapomeňte ukončit stravování.

Začátek školního roku

Od prvního dne školního roku (září 2014) mají všichni aktivní strávníci (s čipem a neukončenou stravovací kartou) automaticky přihlášené obědy, v případě nezájmu je nutné oběd odhlásit. Věnujte prosím tomuto zvýšenou pozornost, neboť nebude možné zpětně neodebrané obědy vymazat a strávník bude povinen je uhradit.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Kolektiv Zařízení školního stravování v Letňanech

UPOZORNĚNÍ: od 1.3.2014 platí nový Provozní řád ŠJ – výběr znění a úplný Provozní řád naleznete zde.